Запослени у

Градској библиотеци

Марина Ракић
Директор
[email protected]
Милан Павловић
Дипломирани библиотекар
[email protected]
Оливера Бишевац
Дипломирани библиотекар
[email protected]
Ненад Смикић
Дипломирани библиотекар
[email protected]
Светлана Булатовић
Књижничар
[email protected]
Милан Ерјавец
Виши
књижничар
[email protected]
Дајана Гочманац
Књижничар
_
[email protected]
Јелена Јокановић
Књижничар
_
[email protected]
Урош Радисављевић
Књижничар
[email protected]
Миљојка Миљковић
Шеф рачуноводства
[email protected]
Неранџа Ракићевић
Хигијеничар
_